fbpx
Select Page

Nagradni natječaj “Pobijedi zimu osvoji klimu”

 NAGRADNI NATJEČAJ

Pridružite se nagradnom natječaju „Pobijedi zimu osvoji klimu“ i osvoji Haier Pearl 3,5kW

 

ZADATAK SUDIONIKA

Na našoj Facebook stranici unutar objave ovog nagradnog natječaja, ostavite komentar  u kojem opisujete zašto baš vi trebate osvojiti klimu za grijanje doma – Haier Pearl.  Odluku o nagradi donosi komisija Organizatora na temelju kriterija kreativnosti.  Pravila nagradnog natječaja slijede u nastavku teksta.

 

NAGRADA

Glavna nagrada: 1 x  Haier Pearl 3,5kW

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„Pobijedi zimu osvoji klimu“

Članak 1. Organizator natječaja

Nagradni natječaj priređuje i organizira MB Frigo Grupa d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Bani 81, 10010 Zagreb, OIB: 61155890230, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2. Trajanje natječaja

Nagradni natječaj se održava u trajanju od sedam (7) dana: traje od ponedjeljka 10.10. 2022. do nedjelje16.10.2022. u 23:59h. Pravila se odnose na cjelokupno trajanje natječaja.

Članak 3. Svrha natječaja

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promocija proizvoda Organizatora.

Članak 4. Kriteriji sudjelovanja

Sudionici za pravilno sudjelovanje imaju za zadatak u komentar objave nagradnog natječaja objaviti komentar koji opisuje “zašto baš oni trebaju osvojiti klimu za grijanje Haier Pearl”. Objava treba dočarati kako je model Pearl idealno rješenje za grijanje doma sudionika. Sudionik može sudjelovati u natječaju više puta s različitim sadržajem, a samo jedan će se uzeti u obzir.

 

Članak 5. Odabir dobitnika

Organizator nagrađuje sudionika s najkreativnijim komentarom ispod objave nagradnog natječaja (sadržaj), a koji je ispunio uvjete sudjelovanja.  Ime i prezime dobitnika (koje je navedeno na Facebook profilu dobitnika) bit će objavljeno u komentaru objave nagradnog natječaja i na stranici www.haier-klima.com u ponedjeljak 17.10.2022. u 14h. Dobitnik u nagradnom natječaju: Ante Jerković, 1x klima uređaj Haier Pearl 3,5kW

Članak 6. Suglasnosti i odgovornosti

Svi sudionici nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju očituju svoju izričitu i nedvojbenu suglasnost na objavu imena i prezimena na profilu Facebook stranice te pristaju na objavu pobjedničkog komentara, ako njihov odgovor bude izabran. Sve materijale (tekst/fotografije/video) i osobne podatke koje objavljuju ili šalju sudionici u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionici dostavljaju svojevoljno. Organizator ne preuzima odgovornost za događanja na profilima/stranicama i ostalim segmentima društvenih mreža sudionika nagradnog natječaja. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

 

Članak 7. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s državljanstvom Republike Hrvatske i prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Djelatnici Organizatora, osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u pripremi i realizaciji natječaja te članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja.

Pravila nagradnog natječaja objavljena su na web stranici www.haier-klima.com

 

Članak 8. Odabir dobitnika

Kriterij odabira je najkreativniji komentar koji najbolje „dočarava“ potrebu za grijanjem na klima uređaj po zadanim uvjetima nagradnog natječaja. Pregled prijavljenih materijala za nagradni natječaj te ispunjenje kriterija i odabir dobitnika nagrada, obavlja komisija Organizatora koja se sastoji od najmanje 3 člana. Odluka komisije je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

Članak 9. Nagrada

Glavna nagrada: Klima uređaj Haier Pearl 3,5kW.

Nagradu nije moguće mijenjati za novac i nije prenosiva.

Članak 10. Objava dobitnika

Po završetku nagradnog natječaja, Organizator će objaviti dobitnika nagrade u sklopu komentara na objavi natječaja na Facebook stranici.

 

Članak 11. Diskvalifikacije sudionika

Organizator zadržava pravo na diskvalifikaciju sudionika u slučaju:

 • Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim kriterijima sudjelovanja u natječaju; Organizator nije dužan posebno obavještavati sudionika o neispunjavanju kriterija za sudjelovanje.
 • Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranom temom za sudjelovanje u natječaju;
 • Ako sudionik prijavi radove koji nisu autorski, odnosno koji su preuzeti s interneta ili nekog autorskog djela;
 • Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih strana neovlaštenom objavom podataka;
 • Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 30 dana;
 • Ukoliko je sudionik u posljednjih 30 dana već osvojio nagradu u nekom od nagradnih natječaja Organizatora.
 • Svi uređivani (“editirani”) odgovori bit će diskvalificirani.

Odluka Organizatora o diskvalifikaciji sudionika je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

 

Članak 12. Odricanje odgovornosti

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je s njim povezan. Nagradni natječaj može se poništiti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U navedenom slučaju Organizator se oslobađa svake odgovornosti. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • (ne)djelovanje društvene web-mreže Facebook
 • sve ostale aktivnosti na web-mreži Facebook
 • bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju
 • bilo kakve posljedice korištenja nagrada
 • za sadržaj poruke koju sudionik objavi u komentarima Facebook objave nagradnog natječaja

Članak 13. Nadopune Pravila natječaja

Organizator zadržava pravo izmjene pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena pravila biti objavljena na web stranici www.haier-klima.com.

Članak 14.

Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju prekida Sudionici će biti obaviješteni putem MB Frigo Grupa Facebook stranice.

Članak 15. Zaštita osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka je Organizator.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka proizlazi iz privole koju nam dajete prijavom na nagradni natječaj.  Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora.  Protekom roka od 30 dana od objave dobitnika, imena drugih sudionika bit će obrisana te će ih voditelj obrade na temelju legitimnog interesa koristiti u svrhu obavještavanja o ponudama, akcijama, drugim nagradnim natječajima ili zanimljivim sadržajima koje dobitnik kao ispitanik može očekivati s obzirom na sudjelovanje i dobitak u ovom nagradnom natječaju. U svakom trenutku možete prigovoriti potonjoj obradi.

Organizator će poduzeti sve razumne i potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Pristup vašim osobnim podacima imaju i zaposlenici voditelja obrade Organizatora.

Podaci sudionika prikupljeni u svrhu provođenja i realizacije ovog nagradnog natječaja obrisat će se protekom 2 mjeseca od završetka iste. Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Sudionici nagrade igre smatraju se ispitanicima u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Sudionik nagradnog natječaja ima sva prava utvrđena Općom uredbom o zaštiti podataka: Pravo na pristup, Pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”), Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prenosivost podataka. Ukoliko želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Organizatora putem e-maila:  haier@mbfrigo.hr ili na adresu Ulica Bani 81, 10010 Zagreb.

 

Organizator:

MB Frigo Grupa d.o.o.

haier@mbfrigo.hr

Kontakt:

+385 (1) 66 08 002

Bani 81, 10000 Zagreb

Gdje kupiti

Potražite ovlaštenog instalatera u Vašoj blizini!